• ΑΝΕΒΑΤΟΡ ΔΕΞΙΟ  ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ  ,T4 1997-2004 , ΜΗΧΑΝΙΚΟ ,VW

ΑΝΕΒΑΤΟΡ ΔΕΞΙΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ,T4 1997-2004 , ΜΗΧΑΝΙΚΟ ,VW

  • Κωδικός Προϊόντος: 701837502F
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 27,00€         T4 (70) Bus all AAC,AAF,ACU,AEU,AEN,AET,APL,AVT,1X,ABL,AJA,AAB,AJT,AYY,ACV,AUF,AYC,ACV,AXL,AXG
   F:70-S-075001-> 

  T4 (7D) Bus all AAC,AAF,ACU,AEU,AEN,AET,APL,AVT,ABL,AJA,AJT,AYY,ACV,AUF,AYC,ACV,AXL 

  T4 (70) Box all AAC,AAF,ACU,AEU,AEN,AET,APL,AVT,1X,ABL,AJA,AAB,AJT,AYY,ACV,AUF,AYC,ACV,AXL,AXG
    F:70-S-075001-> 

  T4 (70) Platform/Chassis  all AAC,AAF,ACU,AEU,AEN,AET,APL,AVT,1X,ABL,AJA,AAB,AJT,AYY,ACV,AUF,AYC,ACV,AXL,AXG
    F:70-S-075001-> 

  T4 (7D) Box all AAC,AAF,ACU,AEU,AEN,AET,APL,AVT,ABL,AJA,AJT,AYY,ACV,AUF,AYC,ACV,AXL

  T4 (7D) Platform/Chassis all AAC,AAF,ACU,AEU,AEN,AET,APL,AVT,ABL,AJA,AJT,AYY,ACV,AUF,AYC,ACV,AXL